Džnana joga laikmečio kontekste

Saviugdos užsiėmimų ciklas

Apibūdinimas:

Esate kviečiami į džnana jogos (jnana yoga) seminarų ciklo satsangus su įvadinėmis gairėmis, įžvalgomis ir praktikomis.

Kaip žinia, sekant Vedas, tai viena iš keturių pagrindinių jogos krypčių skirtų tiems žmonėms, kurių galutinės realizacijos (išsilaisvinimo) kelyje vyrauja išminties paieškos ir kontempliacijos, trokštant atskirti tikra nuo netikra bei išsilaisvinti nuo visų prisirišimų. Dalyvavauti užsiėmimuose rekomenduojama tiems, kurie turi pradinių jogos žinių ir praktikų, yra ramaus proto bei kūno ir sąmoningai trokšta galutinio išsilaisvinimo (Moksha) būsenos. Absoliuti dauguma einančių džnana jogos pažinimo keliu ieško priemonių kurios padėtų pasiekti tikslus, suteiktų sėkmę veiklose ar tiesiog laimingo asmeninio ar šeimyninio gyvenimo. Tik labai maža dalis siekia gryno būties pažinimo džiaugsmo, o tame skaičiuje dar mažesnė dalis iš visos širdies ir savo intelekto pastangų siekia Būties-Žinojimo-Palaimos (Sat-Chit-Ananda) būsenos.

---------

* Pirmiausia aptarsime ir kontempliuosime universalius viveka ir vairagya saviugdos metodus, o vėliau pereisime prie esminių principų, pvz., neti-neti taikymo bei universalių vertybių savyje ugdymo, pvz., Śama, Dama, Uparati, Titikṣa, Śraddhā, Svadhyaya, Samādhāna, Mumukṣutva ir kt.

* Kiekvienas užsiėmimas bus sudarytas iš paruošiamosios praktikų sekos (asana, pranayama, dharana ir dhyana), sekant Himalajų (Bharati) jogos tradicijas, tačiau tai neapribos jūsų pažiūrų, jogos ar kitų dvasinių mokyklų ir mokytojų. Paruošiamoji praktikų seka skirta padėti subalansuoti fizinio kūno (annamaya kosha), kvėpavimo ir energijų kūno (pranamaya kosha) bei protavimo kūno (manomaya kosha) apvalkalus tam, kad vėliau įgalintume džnana jogos dėka intelektinį kūną (Vijñānamaya kosha) siekti mūsų palaimos kūno (Anandamaya kosha), kurio apvalkalas atspindi Atmaną, t.y. Brahmaną - begalinę, grynąją, visaapimančią ir absoliučią sąmonę. Sentencija 'Tat Tvam Asi' (Tuo Tu Esi) pačioje trumpiausioje žodinėje formoje atspindi šią tiesą.

* Užsiėmimuose stengsimės derinti mokslines žinias (avidya) su intuityviu kontempliatyvių būties esmių transcendavimu (vidya). Tradicines džnana jogos introspektyvias bei kontempliacines praktikas papildysime ir kitų jogos kelių (karma, bhakti ir radža) praktikomis. Tiems kam priimtinas džnana jogos kelias visa tai bus gan natūralu ir savaime suprantama, nesukels įtampos ir streso.

* Studijuosime šventraščius ir išminčių raštus (svadhyaya) bei ieškosime paralelių su mokslinio pažinimo tiesomis. Pagrinde remsimės Advaita Vedanta, Kašmyro Šaivizmu, Hermetizmu bei kvantine fizika, epigenetika ir kitomis šiuolaikinio mokslinio pažinimo žiniomis.

* Einantys džnana jogos keliu vėliau ar anksčiau vienu ar kitu laipsniu pasiekia Sattva būseną, kuriai būdingos šios vertybės: trankvilumas (ramybė), pusiausvyra, atjauta, atlaidumas, savikontrolė, pasitenkinimas, būties džiaugsmas,... ir galop palaimingas tiesioginis Atmano suvokimas ir patyrimas.

---------

Patartina ateiti apsirengus laisvais drabužiais, kad būtų galima patogiai sėdėti ir daryti lengvą sąnarių bei liaukų mankštą atsistojus. Bus jogos kilimėliai, tačiau galite pasiimti ir savo pasėstukus ar meditavimo kėdutes.

Kontaktas registracijai: el. p.: tuotuesi@gmail.com; tel.: 862095101 (Darius)

Daugiau: https://www.tuotuesi.lt/tuotuesi/seminarai/d%C5%BEnana-joga-laikme%C4%8Dio-kontekste


Kelrodžiai:

Susipažinimui džnana (jnana/gnana) jogos apibrėžimai ir aiškinimai: [1, 2, 3, 4, 5 ...].

Papildančios įžvalgos:

 • Gnana/jnana lietuvių kalba dažniausiai rašoma džnana, o pagal sanskrito tarseną gan artimas lietuviškas artinys - žinojimas.

 • Kaip ir kiti pagrindiniai jogos keliai (karma, bhakti ir radža), taip ir džnana jogos kelias yra iš esmės apsijungimo su Universalia sąmone būdas, kai žmoguje dominuoja intelektas, t.y. intelektualus būties principų ir dėsnių pažinimas.

 • Džnana joga nėra atskira nuo kitų jogos kelių, todėl ją reikia derinti su jais, o aukščiausio sąmoningumo lygyje jie susilieja į vieną.

 • Džnana joga naudoja avidya žinias tam, kad įgyti intuityvią vidya žinojimo būseną, kuri veda į paravidya, t.y. transcendentinį savęs žinojimą egzistencijos Absoliute.

 • Šis jogos kelias trumpiausias, tačiau ir pats sudėtingiausias kelyje į išsilaisvinimą. Pagrindinės kliūtys pakeliui - jausminis, mentalinis, intelekto ir dvasinis Ego.

 • Šiuo keliu einama su vienų ar kitų mokymų ar Mokytojų vedimu kol pasiekiamas vidinis Vedlys ar kitaip Guru (universalus Mokytojas)...
Užsiėmimai:

Užsiėmimas#1: Džnana joga - kas tai? [2022 12 17 d. 10.00-12.00 val.]

Pirmajame susitikime siekiama atsakyti į klausimus - kas yra džnana joga, kam ji skirta, pagrindinės sąvokos, kokie jos pagrindinai metodai bei praktikos ...

Seksime intuityviu vedimu.

Eiga:

 1. Pasiruošimas [~30 min.]

 • kūnui (asana)

 • protui (pranayama)

 1. Teorinis įvedimas [~30 min.]

 2. Kontempliacija (dharana) [~45 min.]

 3. Ramybė (dhyana) [~15 min.]

Papildoma medžiaga

Užsiėmimas#2: Džnana jogos mokslas ir menas būti [2022 12 31 d. 10.00-12.00 val.]

Apart kitų klausimų antrajame susitikime pagrinde sieksime atskleisti viveka ir vairagya saviugdos praktikų esmę ... Seksime intuityviu vedimu.

Eiga:

 1. Pasiruošimas [~30 min.]

 • kūnui (asana)

 • protui (pranayama)

 1. Teorinis įvedimas [~30 min.]

 2. Kontempliacija (dharana) [~45 min.]

 3. Ramybė (dhyana) [~15 min.]


Užsiėmimas#3: Džnana jogos įrankiai I [2022 12 31 d. 10.00-12.00 val.]

Pagrinde sieksime atskleisti neti-neti pažinimo principo taikymo bei universalių vertybių savyje atskleidimo, pvz., Śama, Dama, Uparati,...

Seksime intuityviu vedimu.

Eiga:

 1. Pasiruošimas [~30 min.]

 • kūnui (asana)

 • protui (pranayama)

 1. Teorinis įvedimas [~30 min.]

 2. Kontempliacija (dharana) [~45 min.]

 3. Ramybė (dhyana) [~15 min.]


Užsiėmimas#4: Džnana jogos įrankiai II [2022 12 31 d. 10.00-12.00 val.]

Pagrinde sieksime atskleisti Titikṣa, Śraddhā, Samādhāna, Mumukṣutva ir kt. savęs pažinimo įrankių esmę...

Seksime intuityviu vedimu.

Eiga:

 1. Pasiruošimas [~30 min.]

 • kūnui (asana)

 • protui (pranayama)

 1. Teorinis įvedimas [~30 min.]

 2. Kontempliacija (dharana) [~45 min.]

 3. Ramybė (dhyana) [~15 min.]


Kas, kada, kur...?

Kas: veda Darius Plikynas (URL#1, URL#2)

Kada: pirmasis susitikimas numatomas Gruodžio 17 d. (šešt.) 10.00-12.00 val., o toliau seminarai būtų tęsiami kas antrą savaitę priklausomai nuo žmonių poreikių.

Kur: jogos studijoje 'Sąmoningumo upė', Slucko g. 3, II a., Vilnius

Apranga: Atvykite su laisvais ir patogiais drabužiais, kad būtų galima patogiai sėdėti ir daryti lengvą sąnarių ir liaukų mankštą. Vietoje bus jogos kilimėlių, bet galite pasiimti savo pasėstukus ar meditavimo kėdutes.

Padėka: po 15 (vietoje)

Kontaktai registracijai: tel. 862095101 (Darius)